Referat fra Generalforsamlingen 2018

Referat fra Generalforsamlingen i Alssund Biavlforening.

Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 på Nymøllekro Guderup.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorens påtegnelse til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring*1
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen*2
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

*1Forslag til vedtægtsændring:

Jvnf. §4 stk. 3 Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse udelukkende via digitale medier ex. FB, hjemmeside, mail ,sms.

 

*2  På valg er:

Henrik Wulff

Eigil Kær

Michael Nielsen

Jens Otten – 1. suppleant

________________________________________________________________________________

 

Formand Henrik Wulff bød velkommen

 1. Valg af dirigent og referent.

Svend Jørgensenblev foreslået og valgt som dirigent

Margit Cargnelliblev valgt som referent

 

1a Dirigenten sikre sig at Indkaldelse til generalforsamling er indvarslet rettidigt..

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbene år ved Formanden Henrik Wulf.

 

Et år er ved at være gået i ABF, et år der nok mest vil blive husket vejrmæssigt for det helt forrygende varme sene forår og sommervejr,

Man har skulle stå virkelig tidligt op for ikke at svede alt for meget i bi dragten, modsat sidste år hvor der knap nok var en hel tør dag.

I løbet af efteråret og vinteren er der igen blevet produceret div. Ting i sløjt lokalet på Broagerskole rejsegilde har der sågar været, med pølser og det hele og man kan jo godt gå hen at få den tanke at det er udsigten til pølserne der får Helge til være tovholder for dette arrangement de sidste nogle år også selv om han siger at nu er det sidste gang ved slutningen af hver sæson, så også her til vinter vil der være mulighed for at få kyndig hjælp til at få omsat jeres idéer i sløjt lokalet har jeg ladet mig fortælle, og tak for det Helge.

Foreningens medlemmer havde også mulighed for at komme på svampetur hvilket vi var nogle stykker der benyttede os af. Til at sikre at vi kun fik spisesvampe med hjem havde vi en svampekyndig biolog til at hjælpe os, og fortælle om alle de andre flotte svampe der desværre ikke er spiselige Birgitte Marcussen hedder hun, gift med Birger M. som er medlem af Abf. Og jo hun har sagt vi kan bare ringe når vi vil en tur i skoven igen.

Til Honningbedømmelsen som Lone W. var så venlig at stå for, var fremmødet desværre ikke så stort, men hvad det øger jo kun chancen for at vinde, hvad formanden så også gik hen og gjorde! jeg kunne godt ønske mig et noget større fremmøde til vores honning bedømmelse især nu hvor vi har Lone og Birthe der har været på instruktørkursus i sensorik og skal igen her senere i september, så vi kan lære at bedømme vores honning rigtigt og lære at tale det samme sprog når vi snakker med andre om smag og udseende af honningen.

Et frisk indslag og godt besøgt også var selvfølgelig aftenen hvor Flemming Vejsnæs kom og fortalte om Apimondia i Tyrkiet og så hans lille barn Hivelog hans stadekort program som han har stået for udviklingen af. Aldrig kedelig aldrig mundlam, han har så meget på hjertet og har sagt at han gerne kommer igen så mund ikke at vi snart ser ham igen.

Jeg har på fingrene talt mig frem til at der var 6 nye der startede på biavler kurset i marts måned 2 faldt fra, en del 2-års deltog også så alt i alt et fint fremmøde I skole bigården om tirsdagen hver anden med grillede ringrider, det er de uger hvor Helge også møder op!. De første tilkendegivelser om at deltage i begynderkurset er begyndt at strømme ind desforuden har personaleforeningen i landbrugsstyrrelsen Augustenborg startet et bilaug og der er også medlemmer der derfra har ytret ønske om at være medlem hos os og deltage i begynderkurset.

Også bestyrelsen eller dele af den har været på kursus vi fik tilbudt et gratis kursus i bestyrelses arbejde hvilket jeg valgte at sige ja til og ikke nok med det, så stod vores lille forening også for forplejningen og arrangementet som blev afholdt på Nydam skolen med deltagere fra to andre foreninger, et helt igennem godt og interessant kursus kan anbefales.

Vi fik igen i år en indbydelse fra gl. Tønder og omegns biavlerforening til at deltage i en tur til Rømø for at kikke lidt på lyng biavl, denne invitation kom lidt sent ud og det beklager jeg meget men det er udelukkende min skyld da jeg simpelthen har over set mailen, men der var da nogen der kom afsted, de blev spottet af formanden med hvinende dæk i rundkørslen retning Rødekro med højt humør.

For at styrke undervisningen af de ny medlemmer har Maibritt og jeg været på kursus på Dalum landbrug højskole Basiskursus i biavl, hvad der  i grunden bare var en information til  bestyrelsen blev til at resten af bestyrelsen blev enige om at foreningen skulle over tage udgifterne til kurset minus km pengene mod at vi så hjælper til med undervisningen  fremadrettet.

I øvrigt har Preben også været på kursus, vi var sammen på instruktørkursus i Kolding hvor blandt andet det nye kursus materiale blev gennem gået og vi fik lært et og andet om undervisning

Som nogle har bemærket, har vi endelig fået en ny Hjemmeside, der er selvfølgelig et par ting der skal rettes til men idet store hele er det op til den kommende bestyrelse og medlemmerne at fylde på den nye side.

Stor tak er fra til Rajah der har brugt mange timer.

Den bi venlige have projekt blev endelig skudt i gang container og væg ind mod Swienty er blevet vasket ned det har virkelig hjulpet hegnet der skulle have været sat op, står lidt i stampe pga. tidsmangel men Kaj er trådt til så det forventes færdigt i løbet af efteråret, blomster kasserne/højbedene som Andreas har haft færdig i et stykke tid bliver sat op kort tid herefter.

Som bestyrelse har vi drøftet en del om hvad man evt. kunne søge penge til, her kan blandt andet nævnes ”toilet, større isoleret container, aircondition, stadevægt” men har i andre forslag så kom endelig med dem.

Vi har også indført en form for arbejdsfordeling

Udover at være kassere har Eigil også været materialeforvalter altså ham man ringer til når man vil låne leje, slynger og andet materiel.

John og Michael har haft huset og containeren som ansvarsområde.

Jens og Andreas har haft alt det grønne som deres.

Maibritt og Jeg har haft undervisningen selvfølgelig sammen med Preben.

Det at man har fået  et område tildelt betyder  ikke at man også  skal lave alt det fysiske arbejde, det betyder bare at man har styr på hvad og hvornår noget skal laves, og så må man finde folkene bagefter.

Også til sidst medlems antal, ifølge Ejgils liste over lokale medlemmer og listen hos Danmarks biavlerforening ja så rammer vi nøjagtigt samme antal medlemmer og fordeling 124stk for delt med 99 på DBF og 25 lokale.

Og med det tak for denne gang.

 Henrik Wulf

 

 1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorens påtegnelse til godkendelse.

Årsregnskabet er godkendt

Uændret kontingent til foreningen til næste år

 

 1. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

 

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget er vedtaget

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valget afholdes ved skriftlig åben afkrydsning

 

Eigil Kær

Preben Hansen

Margit Cargnelli

Klaus Hviid Petersen– suppleant

 

 1. Valg af revisor.

Henrik Hardi Harregaard

 

Det blev foreslået at der blev afholdt flere arrangementer.

 

En snak om kriterierne i en honningbedømmelse (biavlerens håndelag og honningens smag).

 

Snak om hvordan får vi flere af de ”gamle” til at komme i skolebigården.

 

Opfordring til flere aktiviteter: Udflugter – skovtur/svampetur – åbent hus – besøg ved lokale biavlere.

 

Der blev opfordret til at deltage i bisløjd i løbet af vinteren.

 

Snak om hvordan man prissætter sin honning.

CallNow