Alssund biavlerforening

 

Side under opførsel

 

Nybegynderhold opstart 20/3 kl.19


På Nydamskolen Vester Sottrup


(lærerværelset)


Har du lyst så mød op, det koster 600kr.

 

Kontakt:
Formand Henrik Wulf
Mobil 51902813
mail. henrik.wulf@gmail.com
Næstformand Maibritt O. Neumann
maibrittoksen@gmail.com