Referat 12. september 2018

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Alssund Biavlforening

Onsdag den 12. september i skolebigården.

______________________________________________________

 

På generalforsamlingen den 4. september blev der ved en fejl, valgt en person for lidt til bestyrelsen.

Før afstemningen stillede John (bestyrelsesmedlem ikke på valg) sit kandidat til rådighed, hvorfor Andreas Kaad (suppleant ikke på valg) indtræder i hans sted.

Derfor mangler foruden Klaus Hviid yderlig en suppleant, hvilket bliver Kaya Hansen, der ligeledes stillede op på generalforsamlingen, men ikke kom ind i første omgang.

________________________________________________________________________________

 

Deltagere:    Preben Hansen, Maibritt Oksen, Eigil Kjær,                                                             Andreas Kaad og Margit Cargnelli.

Referent:     Margit Cargnelli

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Forventningsafstemning
  3. Vinterprogram  
  4. Evt.

 

  1. Konstituering

Formand:                      Preben Hansen

Næstformand:              Maibritt Oksen

Kasserer:                      Eigil Kjær

Sekretær:                     Margit Cargnelli

Medlem:                       Andreas Kaad

  1. Suppleant: Klaus Hviid
  2. Suppleant: Kaya Hansen

 

  1. Forventningsafstemning

Snak om bestyrelsens indbyrdes forventninger til hinanden

 

  1. Vinterprogram

snak om det kommende vinterprogram.

Ideer til arrangementer, som skal undersøges.

fordeling af opgaver, i forbindelse med det kommende vinter program.

 

  1. Evt.

Der skal kigges på foreningens forsikring.

Reservere lokaler til Bi sløjd.

Udlevering af oxalsyre

 

_____________________________________________________________________________

Næste møde 25. september kl. 17.33

CallNow